JobberLife

RETNINGSLINJER FOR BRUGERES ANVENDELSE AF JOBBERLIFES WEBSITE (Opdateret JANUAR 2017)

 

1. Hvornår kan du skrive en bedømmelse?

JobberLife er forbeholdt faktiske brugeroplevelser med eksisterende virksomheder eller services. Du kan skrive en bedømmelse, når du:

 • Arbejder eller har arbejdet fuldtid eller deltid for en virksomhed, en organisation, en internet-tjeneste osv., og
 • har eller har haft en ansættelseskontrakt med virksomheden

I det følgende bruger vi betegnelsen "ansættelses oplevelse" som en samlet betegnelse for de to ovenstående situationer.

 • Bedømmelsen skal vedrøre en ansættelses oplevelse, som du har haft indenfor de seneste 2 år
 • Du må kun skrive om din egen ansættelses oplevelse, dvs. at du ikke må skrive en bedømmelse af dine familiemedlemmers, venners eller nogen andens ansættelses oplevelse
 • Du kan kun skrive én bedømmelse pr. virksomhed, men du kan altid slette din bedømmelse og oprette en ny, så den afspejler din seneste oplevelse hos virksomheden

2. Hvad bør du skrive om?

Når du skriver en bedømmelse, skal den afspejle din egen, personlige ansættelses oplevelse. Vi opfordrer dig til at koncentrere dig om relevante forhold i relation til din overordnede ansættelses oplevelse.

3. Hvornår ændrer eller fjerner vi din bedømmelse?

Der er mulighed for at rapportere hver enkelt bedømmelse på websitet, og virksomheder eller andre brugere gør os nogle gange opmærksomme på, at en bedømmelse ikke overholder vores Brugerretningslinjer. Vi kigger og ændrer din bedømmelse, hvis din bedømmelse bliver rapporteret af en af nedenstående grunde - og hvis vi er enige i eller ikke umiddelbart kan afvise rapporteringen som ubegrundet:

 • Hvis indholdet af din bedømmelse udelukkende er baseret på etiske, politiske og/eller værdibaserede holdninger i modsætning til en ansættelses oplevelse
 • Hvis din bedømmelse indeholder injurierende udtalelser eller er i strid med gældende lovgivning eller vores Brugerretningslinjer
 • Hvis din bedømmelse indeholder voldelig eller groft sprogbrug, er kønsdiskriminerende eller racistisk

Hvis din bedømmelse afslører personlige informationer om en enkeltperson, inklusiv personens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller anden form for oplysninger, der kan blive brugt til at spore, identificere, kontakte eller personificere personen fjerner vi disse oplysninger fra din bedømmelse.Ligeledes accepterer du, at vi fjerner henvisninger til andre virksomheder og websites (inklusive links) fra bedømmelsen. Fjernet information bliver erstattet af blanke felter eller lignende. Herudover ændrer vi ikke din bedømmelse.

Som udgangspunkt fjerner vi ikke bedømmelser fra vores website. Nogle bedømmelser bryder dog med vores Brugerretningslinjer, Brugervilkår eller gældende lovgivning, og i sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at fjerne din bedømmelse. Nedenfor er angivet en række eksempler på tilfælde, hvor vi fjerner din bedømmelse:

 • Din bedømmelse er ikke baseret på en faktisk ansættelses oplevelse (jf. afsnit 5-6 nedenfor)
 • Din bedømmelse overtræder andre menneskers eller virksomheders rettigheder, inklusive immaterielle rettigheder, ret til beskyttelse af personlige og fortrolige oplysninger og/eller personlighedsretten
 • Din bedømmelse har karakter af markedsføring eller har markedsføring til hensigt
 • Du er konkurrent til den virksomhed, du har bedømt
 • Du har oprettet flere brugerprofiler for at bedømme den samme virksomhed flere gange
 • Din bedømmelse er blevet identificeret og vurderet af vores automatiske, interne kvalitetsprocedure som værende i uoverensstemmelse med gældende lovgivning, vores Brugerretningslinjer eller vores Brugervilkår
 • Vi har bedt dig om at sende dokumentation for din ansættelse hos den bedømte virksomhed, og ingen eller utilstrækkelig information er blevet sendt til os inden for deadline (se afsnit 4 nedenfor for yderligere information)

4. For at undgå misforståelser præciserer vi, at vi ikke fjerner en bedømmelse, hvis:

 • Du eller virksomhedener uenige om handlingsforløbet. Det er praktisk talt umuligt at bevise, hvem der har ret, og i sådanne tilfælde foreslår vi, at virksomheden svarer på bedømmelse, så andre brugere kan se deres version af forløbet
 • Din bedømmelse og antallet af hjerter tilsyneladende ikke stemmer overens, f.eks. hvis du kun har givet virksomheden et enkelt hjerte, men du har skrevet en meget positiv bedømmelse af virksomheden
 • Virksomheden mener, at din bedømmelse er "uretfærdig". Din eventuelle utilfredshed er udelukkende din subjektive oplevelse, og det er ikke vores opgave at afgøre,om din utilfredshed er passende eller ej. Sådanne problemstillinger bør løses mellem de involverede parter, dvs. mellem dig og virksomheden
 • Den virksomhed, du har bedømt, bliver overtaget af nye ejere

5. Hvornår beder vi dig om dokumentation for din ansættelses oplevelse, og hvad skal du sende til os?

6. Fabrikerede bedømmelser

Formålet med JobberLife er at skabe en platform, hvor du frit kan dele din ansættelses oplevelse hos virksomheden og dermed give et informativt og retvisende billede af arbejdspladsen. Tillid er af afgørende betydning for os, og vi kan derfor under ingen omstændigheder acceptere fabrikerede bedømmelser, dvs. bedømmelser, der ikke er udtryk for en faktisk ansættelses oplevelse, f.eks. fordi bedømmelsen er lavet af eller for virksomheden. Vi betragter fabrikerede bedømmelser som misligholdelse af de vilkår, du accepterede, da du registrerede dig på vores website ("Brugervilkår"), og vi har en nul-tolerancepolitik over for fabrikerede bedømmelser. Vi anvender en unik og specialudviklet software til at detektere fabrikerede bedømmelser. Bedømmelser som vi skønner, er falske, fabrikerede eller lignende, bliver fjernet eller markeret og kan føre til øjeblikkelig blokering af din konto og bedømmelser sendes til de relevante myndigheder.

Hvis du har mistanke om, at en bedømmelse er fabrikeret, opfordrer vi dig til at gøre os opmærksom herpå. Vi tager alle rapporteringer af formodede fabrikerede bedømmelser meget alvorligt og undersøger dem. Da dette ikke er nogen nem opgave, beder vi dig indsende så megen dokumentation og information som muligt for at underbygge din formodning om, at bedømmelsen er fabrikeret.

7. Hvornår blokerer vi en brugerprofil?

Vi kan blokere en brugers profil, hvis brugeren misbruger vores services, f.eks. i tilfælde af massiv misbrug af rapporteringsfunktionen (se afsnit 10 nedenfor), udfærdigelse af fabrikerede bedømmelser, truende adfærd (se afsnit 11 nedenfor), spam på websitet med marketingmateriale eller overtrædelse af vores Brugerretningslinjer eller Brugervilkår.

8. Hvad indebærer blokering af en brugerprofil?

Blokering af en brugerprofil betyder, at vi blokerer brugerens mulighed for at logge ind på websitet og bruge vores services, inklusive muligheden for at skrive bedømmelser og rapportere bedømmelser. Brugerprofilen eksisterer stadigvæk, og brugerens bedømmelser er stadig tilgængelige online, men brugeren kan ikke bruge vores services. Hvis en blokeret bruger gerne vil slette sin profil eller sine bedømmelser, skal brugeren sende en e-mail til kontakt@jobberlife.com, hvorefter vi vil hjælpe brugeren.

9. Hvordan sletter man sin brugerprofil?

Hvis du gerne vil slette din brugerprofil, skal du meddele dette til JobberLife, ved at skrive til kontakt@jobberlife.com.

10. Misbrug af rapporteringsfunktionen

Du (og alle andre JobberLife brugere) har mulighed for at rapportere bedømmelser, som du mener er i strid med vores Brugerretningslinjer (inklusive gældende lovgivning). Du må ikke misbruge denne rapporteringsfunktion. Vi anser misbrug af denne som misligholdelse af Brugervilkårene. Eksempler på misbrug er:

 • Ubegrundet eller ukorrekt rapportering af mange eller alle positive bedømmelser af en virksomhed, som du f.eks. har haft en dårlig ansættelses oplevelse hos
 • Rapportering af samme bedømmelse flere gange, når den allerede er blevet vurderet i henhold til vores interne kvalitetsproces - med undtagelse af visse særlige tilfælde

11. Trusler mod JobberLifes medarbejdere

Der er desværre nogle brugere, som har truet medarbejdere på sites der ligner JobberLife. Vi accepterer ikke en sådan adfærd og anser det for misligholdelse af Brugervilkårene mellem dig og os. Dette kan føre til øjeblikkelig blokering af din konto og bedømmelse til de relevante myndigheder.

12. Spørgsmål eller brug for yderligere information

På vores website har vi en FAQ, der giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring vores service og enkelte Brugerretningslinjer. Du kan finde vores medarbejder FAQ her: www.jobberlife.dk/home/faqmedarbejder

Hvis du fortsat har spørgsmål eller brug for yderligere information, efter du har læst vores FAQ, er du velkommen til at kontakte os på: kontakt@jobberlife.dk.

13. Ændringer i brugerretningslinjerne

Vi kan til enhver tid og uden advarsel lave ændringer i Brugerretningslinjerne med fremadrettet virkning. I tilfælde af ændringer informerer vi dig om dem på websitet. Du accepterer, via dit fortsatte brug af websitet, den opdaterede udgave af Brugerretningslinjerne.


© 2017 - JobberLife - Bedømmelser af arbejdspladser